ასოციაცია ღვინის ოსტატები
  • კალათაშია :
  • image 0
კალათშია : 0
ავტორიზაცია
ამავე ჯიშისგან დამზადებული ღვიანოები
თამარის ვაზი

მდებარეობა:
დახასიათება:

მესხური წარმომავლობის წითელყურძნიანი ვაზის ჯიშია. გამოირჩევა მსხვილი მარცვლებით და ლამაზად დანაკვთული ფოთლებით. თამარის ვაზი, როგორც სხვა მესხური ვაზის სახეობები ამტანია ყინვების და დაავადებების მიმართ. ლეგენდის მიხედვით სწორედ ეს იყო მეფე თამარის რჩეული ღვინო.

თამარის ვაზი

მდებარეობა:
დახასიათება:

მესხური წარმომავლობის წითელყურძნიანი ვაზის ჯიშია. გამოირჩევა მსხვილი მარცვლებით და ლამაზად დანაკვთული ფოთლებით. თამარის ვაზი, როგორც სხვა მესხური ვაზის სახეობები ამტანია ყინვების და დაავადებების მიმართ. ლეგენდის მიხედვით სწორედ ეს იყო მეფე თამარის რჩეული ღვინო.

ამავე ჯიშისგან დამზადებული ღვიანოები